Uw HR Business Partner

Nieuwe tijdvak SLIM Subsidieregeling

Wil je als organisatie leren en ontwikkelen naar een hoger plan tillen maar ontbreekt tijd, geld, kennis of capaciteit? Dan komt de volgende subsidieregeling als geroepen! Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart kunnen MBK bedrijven een subsidie aanvraag indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van de regeling is om een bijdrage te leveren aan initiatieven gericht op het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt voor de meeste ondernemingen €24.999.

Subsidiabele initiatieven zijn onder andere;

  • het doorlichten van de organisatie, uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van de werknemers
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Qhrm!, partner van het Nationaal Inzetbaarheidsplan adviseert en ondersteunt bedrijven bij de implementatie van leer- en ontwikkeltrajecten met een maatwerk plan van aanpak, met workshops, e-Learningmodules, individuele begeleidingstrajecten etc. De aanpak van Qhrm! staat garant voor een gestructureerde en structurele invoering van initiatieven gericht op een leven lang leren op zowel management-, middenkader en medewerkersniveau. Bedrijfsbreed en individueel gericht. Stap voor stap. Klein beginnen en groot(s) eindigen!

Qhrm! heeft ruime ervaring in het indienen van aanvragen en verkrijgen van subsidie en het succesvol begeleiden en uitvoeren van daaruit voortvloeiende ontwikkel- en duurzame inzetbaarheidstrajecten. Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in SLIM-regeling, neem dan snel contact op met Albert Struik, Bedrijfsadviseur HR en Duurzame Inzetbaarheid via mobiel 06- 51 49 47 41 of e-mail a.struik@qhrm.nl.