Uw HR Business Partner

HR en het Nieuwe Werken

In het Post-coronatijdperk zal het (nieuwe) werken van met name kenniswerkers een meer blended karakter gaan krijgen. Een gezonde mix van thuiswerken, op de zaak werken en op een externe werkplek en/of bij een externe opdrachtgever werken. Het wordt voor leidinggevenden en HR een uitdaging hoe met dit hybride werken om te gaan. Teveel thuiswerken leidt namelijk tot een slechtere samenwerking, verminderde betrokkenheid, afnemende motivatie, vermindering van de productiviteit en mogelijk een toenemend ziekteverzuim en hoger personeelsverloop.

Een nieuwe, eigentijdse HR aanpak kan soelaas bieden. Het HR 5S model Perform2GROW! biedt de mogelijkheid om, afhankelijk van de situatie, in te zoomen op een van de aspecten resultaat, ontwikkeling, verbinding, vitaliteit en verbetering en daarop HR beleid te ontwerpen, implementeren en integreren. Werken met plezier én beter preteren staat centraal in deze aanpak. Wie wil dit niet?

Perform2GROW! is gericht op het 1) sturen op resultaat, 2) sturen op ontwikkeling, 3) sturen op verbinding, 4) sturen op vitaliteit en 5) het sturen op verbetering. Deze 5S HR aanpak leidt tot beter presteren (meer waarde toevoegen) en méér werkplezier!

Wilt u zich voorbereiden op het Nieuwe Werken of wilt u weten hoe het Nieuwe Werken er in uw organisatie voor staat? Maak dan een vrijblijvende afspraak met een van ons.