Uw HR Business Partner

Outplacement

Organisaties en medewerkers worden continu geconfronteerd met veranderingen. Veranderingen die soms diep ingrijpen in de organisatie en in iemands persoonlijke leven. Outplacement biedt uitkomst als werkgever en werknemer niet met elkaar verder kunnen. Bijvoorbeeld als gevolg van reorganisatie, fusie, ongeschiktheid voor de functie of het ontbreken van doorgroeimogelijkheden. Het getuigt van een zorgvuldige HR aanpak om medewerkers zorgvuldig en concreet te ondersteunen bij het vinden van een passende functie elders. De kern van outplacement is: mensen inzicht geven in hun kwaliteiten en mogelijkheden en hen persoonlijk begeleiden bij het vinden van een nieuwe werkkring. Wij leggen de focus daarbij op het maken van een nieuwe start, niet op het vertrek. Dat doen we met modulair opgebouwde (maatwerk)trajecten, afhankelijk van de behoefte, het doel en/of het beschikbare budget.

Outplacement

“De focus ligt op het maken van een nieuwe start, niet op het vertrek”