Uw HR Business Partner

HR Consultancy

Wij adviseren bedrijven op het gebied van Human Resource Management en Human Resource Development in de volle breedte. Wij bieden, afhankelijk van uw vraag eerst een kosteloze Quick Scan HRM aan. Op basis van interviews en documentenstudie brengen we hiermee uw HR situatie in kaart. We analyseren en beoordelen al uw beheersmatige en ontwikkelingsgerichte HR structuren, processen, systemen, procedures en instrumenten, HR Metrics, de organisatiestructuur, de overlegstructuur, leiderschap en cultuuraspecten. In een bondige, overzichtelijke en heldere rapportage formuleren we verbetervoorstellen, gericht op uw behoeften en plannen. Voor kleinere bedrijven hebben wij een HR urenabonnement en zijn wij op afroep beschikbaar voor concrete HR ondersteuning.

HR consultancy

“Bondige, overzichtelijke en heldere verbetervoorstellen, gericht op uw behoeften en plannen”