Uw HR Business Partner

Lean HRM, the Monozukuri Way (4)

In een vorig nieuwsbericht hebben we de tweede van de zes kernelementen van Lean HRM, het zichtbaar maken van alle verliezen in de organisatie, toegelicht. De derde kernwaarde van Lean HRM, na het zichtbaar maken van alle verliezen/ HR faalkosten in de organisatie op basis van harde HR data, is het elimineren van alle verliezen/ HR faalkosten. Het elimineren van verliezen/HR faalkosten gaat pas echt werken als de betrokken uitvoerende medewerkers zelf hun verliezen (of liever: hun verbeterpotentieel) zichtbaar hebben gemaakt en betrokken worden en verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun werk. Het zichtbaar maken van alle verliezen is zo een eerste stap in het concreet elimineren van verliezen en het succesvol en duurzaam introduceren van continu verbeteren.

Als we weten waar we naar toe willen (True North) en we hebben de verliezen en het verbeterpotentieel zichtbaar gemaakt, dan hebben we een aanpak nodig om deze verliezen te elimineren. Er bestaan verschillende stappenplannen die in de basis allemaal gebaseerd zijn op Deming’s Plan – Do – Check – Act cirkel.

In onze Lean HRM aanpak gaat het team zelf aan de slag met een 100-dagenplan in een achttal stappen:

  1. Wat is het probleem
  2. Waar werken we naar toe
  3. Hoe is het probleem ontstaan
  4. Welke mogelijke oplossingen zijn er
  5. Maak een invoeringsplan
  6. Voer het invoeringsplan uit
  7. Meet het effect
  8. Standaardiseer nieuwe werkwijze.

Het al dan niet slagen van de nieuwe werkwijze/ de verbetering hangt af van de mate waarin de medewerkers en/of leidinggevenden vanaf stap 1 betrokken zijn bij het oplossen van het probleem of het vraagstuk. Zij hebben immers alle kennis en ervaring in huis om tot verbeteringen te komen en verliezen te elimineren.

Benieuwd naar hoe een Lean HRM echt waarde toevoegt, faalkosten elimineert en arbeidsvreugde en voldoening in het werk vergroot? Qhrm! licht het u graag toe! Neem contact met ons op via 085 – 489 9290 of via contact@qhrm.nl.