Uw HR Business Partner

Lean HRM, the Monozukuri Way (5)

Het elimineren van HR verliezen/HR faalkosten stond in ons vorige nieuwsbericht centraal. Het (verbeter)team gaat met een 100 dagen stappenplan aan de slag en realiseert met een hoge mate van zelfstandigheid een nieuwe, verbeterde werkwijze, bijvoorbeeld het reduceren van het frequente ziekteverzuim. Het al dan niet slagen van de nieuwe, verbeterde werkwijze hangt af van de mate waarin de medewerkers vanaf dag 1/stap 1 betrokken zijn bij het oplossen van het probleem. Dit gegeven is cruciaal. Het functioneren van een (verbeter)team is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste voorwaarde is dat ieders individuele bijdrage in het team gerespecteerd wordt en waardevol is. Het samen werken op basis van gedragen waarden en normen aan een gezamenlijk doel is per definitie waardevol.

Andere meer technische voorwaarden voor het laten slagen van een verbetertraject zijn een SMART gedefinieerde input en output en dat IT- en andere bedrijfssystemen ondersteunend zijn aan het team en aan het verbeterproces. Het gaat om waarde toevoegen. De focus ligt op het proces en op de output en is gericht op het invullen van de behoefte van de interne of externe klant.

Benieuwd naar hoe HRM echt waarde toevoegt, faalkosten elimineert en arbeidsvreugde en voldoening in het werk vergroot? Qhrm! licht het u graag toe! Neem contact met ons op via 085 – 489 9290 of via contact@qhrm.nl.