Uw HR Business Partner

Ziekteverzuim en Vitamine A

Er wordt wel gezegd dat iedere organisatie het ziekteverzuim krijgt dat zij verdient. Of dat waar is, laten we in het midden. Eén ding dat zeker is, is dat veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim tot hoge kosten leidt, tot allerlei organisatorische problemen leidt, zorgt voor een verhoogde werkdruk bij de overige medewerkers en slecht is voor de werksfeer en werkdiscipline.

Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze. Ziek is ziek maar daarmee is een werknemer niet per se arbeidsongeschikt. Dat bepaalt de persoon zelf. Wat doe je als je ’s ochtends met hoofdpijn opstaat? Een aspirientje nemen en naar je werk gaan of thuisblijven? Dat is een keuze! Het maken van keuzes is een vorm van gedrag en gedrag is beïnvloedbaar.

Veel aspecten zijn van belang om een zo laag mogelijk verzuim te hebben en houden. De eigenlijke basis ligt bij het verankeren van de HR strategie in je organisatiebeleid en je mensen hierin, organisatiebreed, mee te nemen. Door te werken aan de hand van een integrale HR aanpak, zijn de personeelsinstrumenten die ingezet worden nauwkeurig op elkaar afgestemd. Dit bereiken, vereist leiderschap bij jou als directeur en leiderschap binnen de afdeling HR. Het vergt tijd om een overkoepelende strategie succesvol uit te rollen en bovendien is dit een voortdurend proces. Er is echter een snellere methode om een hoog verzuim effectief terug te dringen, wanneer snel ingrijpen gewenst is.

In onze ogen speelt de direct leidinggevende namelijk een sleutelrol bij het verlagen van het ziekteverzuim én dus bij het bevorderen van de aanwezigheid van zijn medewerkers. Leidinggevenden kunnen het ziekteverzuim van hun medewerkers op een positieve wijze beïnvloeden door serieuze Aandacht te schenken aan medewerkers en door het voeren van goede gesprekken. Wanneer jij als werkgever Aandacht geeft aan de ontwikkeling van jouw leidinggevenden en ze traint in het voeren van met name de volgende gesprekken; het ziekmeldingsgesprek, het verzuimgesprek, het terugkeergesprek en vooral de dagelijkse vitamine A- gesprekken.

Deze laatstgenoemde gesprekken, de vitamine A- gesprekken, moeten dan wel gehouden worden! Aandacht voor de werknemer, zijn werkinhoud, zijn werkbelasting, zijn werkomstandigheden, de werkverhoudingen en de werksfeer. Als het goed zit met deze zes W’s zal het ziekteverzuim als vanzelf drastisch dalen! We hopen dat je deze ‘quick fixes’ kunt inzetten om snel het gewenste resultaat te behalen, zodat je je snel weer bezig kunt houden met waardetoevoegende zaken voor je organisatie! Vergeet niet dat HRM, wanneer het de plaats in de organisatie heeft óf krijgt die het verdient, enorm veel oplevert en onnodig ‘personeelsgedoe’ voorkomt.

Veel succes! Wil je vrijblijvend sparren over HRM en diens rol in jouw organisatie? Schroom dan niet me te contacten!

Met vriendelijke groet,

Albert Struik
E: a.struik@qhrm.nl
T: 0651494741