Uw HR Business Partner

Conflict management en HRM

Leidinggevenden besteden wekelijks minimaal 30% van hun werktijd, direct of indirect, aan conflicten en/of de gevolgen van conflicten in de werksfeer. Vaak ‘bemoeien’ leidinggevenden (en HR!) zich pas actief met moeilijke situaties en conflicten als deze niet meer te zijn overzien en vergaand geëscaleerd zijn. Dergelijke situaties vragen dan om een snelle en ingrijpende interventie om uit de hand lopende conflicten een halt toe te roepen of de gevolgen ervan te beperken. Zo blussen leidinggevende (en HR!) de ene brand na de andere en is er altijd gedoe. En gedoe beïnvloedt de werksfeer negatief, kost tijd, geld, productie etc.

Conflicten in organisaties zijn nog steeds een van de grootste taboes van deze tijd. Mensen zijn nu eenmaal uniek en verschillenden hebben hun eigen ideeën en mening. Het ontstaan van conflicten in de werksituatie is daarom vaak niet of nauwelijks te beïnvloeden. Het is een logisch gevolg van het gegeven dat mensen die uniek en dus verschillend zijn met elkaar samenwerken. Verschillen zijn er en conflicten mogen (moeten!) er zijn. Het gaat erom hoe we met conflicten omgaan!

Het structureren en systematiseren van de omgang met conflicten ligt in handen van de organisatie. Hoe maak je leidinggevenden (en medewerkers) conflictvaardig en hoe maak je je organisatie conflictbestendig? Maak vrijblijvend een afspraak met een van ons en wij gaan gesprek met je aan over conflictmanagement in je organisatie.